ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΑΙ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

 

Α. ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

α. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Ηθικοκοινωνική προσέγγιση, εκδόσεις «Το

Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2000, ISBN 960- 7814-14-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24976

β. Τεκνογονία και Αντισύλληψη στον Ορθόδοξο Γάμο, Ηθικά σχόλια και σύγχρονη έρευνα, εκδόσεις «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2004, ISBN 960- 7814-23-1. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24999

γ. Υιοθεσία τέκνων: ορθόδοξη ηθική θεώρηση, εκδόσεις «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2005, ISBN 960-78l4-24-x (set 960-7814-05-03). Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14297

δ. Ηθικής Ιστοριογραφία, Τάσεις και εκφραστές στην Ελληνική Θεολογία από το 1837 μέχρι σήμερα, εκδόσεις «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2006, ISBN 960- 7814-26-6.

 

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ  

 

1. «Το πρόβλημα των δανεικών μητέρων (SURROGATE MOTHERS), (Με Αφορμή την προβολή της ταινίας ΤΗΕ ΒΑΒΥ MAKER), Μια αδρή ψηλάφηση του προβλήματος», στο περιοδικό Κοινωνικές Τομές, τεύχος 74, Απρίλιος 1996, Αθήνα, σελ. 182-183.

2. «Προς Βιολογική Αθανασία;» στο περιοδικό Κοινωνικές Τομές, τεύχος 79, Νοέμβριος 1996, Αθήνα, σελ. 418-419 .

3. «Η τεχνητή αναπαραγωγή του ανθρώπου: Καταδίκη η αποδοχή;», στα Πρακτικά του 90υ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Φιλοσοφίας, Κως-Κάλυμνος 1997, «Φιλοσοφία και Ιατρική», εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 1998, σελ. 303-307 , και το στο, στο περιοδικό Κοινωνικές Τομές, τεύχος 91 , Ιανουάριος 1998, Αθήνα, σελ. 31-34.

4. Το ίδιο στην αγγλική γλώσσα.

5. «Επηρεάζεται η ορθόδοξη θεολογική σκέψη από τις ετερόδοξες θέσεις και απόψεις για το θέμα της ιατρικά υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής;», στο περιοδικό Σύναξη, τεύχος 68, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998, Αθήνα, σελ. 53-58.

6. «Οικολογία και Ηθική», στα Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Φιλοσοφίας, Σάμος 1998, «Φιλοσοφία και Οικολογία», εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 1999, σελ. 332-336.

7 .«Η θεώρηση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπό το πρίσμα ετεροδόξων χριστιανικών ομολογιών και άλλων μονοθεϊστικών θρησκειών», περιοδικό Θεολογία, τόμος 72, τεύχος 20, Αθήνα 2001 , σελ. 663-682.

8. «Η Βιοϊατρική στα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης, «Βιοηθική»-Πολυδιάστατη πρόκληση και πολιτιστικό έργο (Νταβός-Ελβετία, 8-13 Σεπτεμβρίου 2001) Επιστημονικό Συνέδριο της Euresco», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής του Τμήματος Θεολογίας, τόμος 12, 2002, σελ. 383-387.

9. «Θεολογικά Σχόλια στις εξελίξεις της κλωνοποίησης», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής του Τμήματος Θεολογίας, τόμος 12, 2002, σελ. 389-395.

10.   «Искусственное оплодотворение: социальные и этические аспекты»,Опубликовано в журнале “Медицинская помощь”, как письмо в редакцию, No 2, 54-55, Москва, 2003. (Αναδημοσίευση στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ στις 23/7/2013 στα Ρωσικά)

11. "Therapeutic Cloning: α dilemma between ethics and healing humans", BIOETICA, Νο 46,σελ.14-15, Switzerland, 2005.

12. «Η βιοϊατρική στα όρια της [θνητής] ανθρώπινης ύπαρξης ή ο [αθάνατος] άνθρωπος στα όρια της βιοϊατρικής», περιοδικό Σύναξη, 2005, σελ. 72- 76.

13. «Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο», περιοδικό Κοινωνία, 2005, τεύχος 4, σελ.437-440.

14. «Πατέρας και πατρότητα», περιοδικό Κοινωνία δελτίο της Π.Ε.Θ., έτος ΜΖτεύχος 1ο , Ιαν-Μαρτ. 2004, Αθήνα, σελ. 74-78.

15. «Η θέσις των Ορθοδόξων και των άλλων εκκλησιών και των θρησκειών για θέματα τεκνογονίας», στα Πρακτικά της Διεπιστημονικής Σύσκεψης Περί Συζυγίας και Τεκνογονίας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου Τεκνογονίας, προστασίας παιδιού και δημογραφικού προβλήματος, τόμος 17, Αθήνα 2008, σελ. 57-86, ISBN 960-86870-9-8.

16. «Θεολογικοί Στοχασμοί για τα έμβρυα και τα νήπια που ο βίος τους τερματίζεται πρόωρα», Ανάτυπο από το Συλλογικό Τόμο «Όψεις του Πολιτιστικού Φαινομένου, Επιστημολογικές Προσεγγίσεις του Θανάτου και της Ζωής», Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 205-213.

17. «Βιοηθική Αναπαραγωγικών Τεχνικών. Προγεννητικός και προεμφυτευτικός έλεγχος» τον τόμο Προβληματισμοί στα θέματα Βιοηθικής, Θεολογικό Σεμινάριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Λευκωσία 2009, σελίδες 131-188, ISBN 978-9963-561-61-2.

18. «Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Θεολογική Θεώρηση», Πνευματική Διακονία, περιοδική έκδοση Ι. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, έτος 4ο, τεύχος 10ο, Κύπρος 2011 σελίδες 13-18, ISSN1986-2377

19. "Stem Cell Research: Aspects from the Orthodox Christian Perspective", Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμμματος "Σπουδές στην Ορθόδοξη θεολογία", τόμος Α, Πάτρα 2010, σελ. 285-291, ISSN 2241-0015.

20. “Die Stellung der Orthodoxen Christen zu Themen der Sexualitat und Kinderzeugung – Ethische Anmerkungen”, Oekumenische Rundschau, τεύχος 61, Ιούλιος –Σεπτέμβριος 3/2012, σελ. 287-300, ISSN  0029-8654.

21. «Βιοηθικός προβληματισμός στο σχολείο», Ανάλεκτα Πεμπτουσίας, τεύχος 13, Αύγουστος 2013, σελ. 5-7.

22.«Μεταμοσχεύσεις: η θεολογική συζήτηση τα τελευταία τριάντα χρόνια», Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμμματος "Σπουδές στην Ορθόδοξη θεολογία", τόμος Δ, Πάτρα 2014, ISSN 2241-0015. http://www.cais.upatras.gr/node/5119

23. «Μελέτη εξιδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «Καλλιτεχνική Παιδεία-Μουσική» για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (Λύκειο), Ινστιτούτο εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα 2015, σ. 9

24. Κάβουρας Π.,- Φανάρας Β., Χαριτίδης Κ., «Η Ηθική της Επιστημονικής Έρευνας μέσα από την Ιστορία και η ανάγκη εισαγωγής της στην εκπαίδευση», Τόμος Πρακτικών στο 9ο Συνέδριο για την Ιστορία της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης,  2016

25. Φανάρας Β., - Γεωργιάδου Κ., «Η Τέχνη (θέατρο-εικαστικά-αφήγηση) ως μέσο εξερεύνησης των σύγχρονων βιοηθικών ζητημάτων» Τόμος Πρακτικών 2ου Συνεδρίου για την εκπαιδευτική καινοτομία, Λάρισα 2016, σσ. 501-506, ISSN 2529-1580.

 26. Fanaras V., Georgiadou K., et al. «Art as a tool of exploring and teaching Bioethics», BIOETHICA FORUM, 4/2016, pp. 157-160, Switzerland.

 

Γ. ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

α. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό στα Θρησκευτικά (ΓενικόΛύκειο), εκδ. ΙΕΠ, Αθήνα (2015).

Στη παρούσα συλλογική προσπάθεια των ειδικών επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, η συμβολή μας έγκειται στις ενότητες της Γ’ Λυκείου, οι οποίες περιλαμβάνουν τις έννοεις της Επιστήμης, της Τεχνολογία και της Γενετικής. Επιπλέον, υπήρξε συνεργασία και για την έννοια της Βιοηθικής της Β’ Λυκείου με τη συνάδελφο κ. Ρόη Ακανθοπούλου. Σημαντική είναι η  συμβολή του γράφοντος στη δημιουργία του Δειγματικού Σχεδίου Διδασκαλίας στην ενότητα Διλήμματα και στην έννοια της Γ’ Λυκείου ΓΕΝΕΤΙΚΗ και συγκεκριμένα στην προβολή ορθόδοξων βιοηθικολόγων στα προτεινόμενα φύλλα εργασίας.

 

 Δ. ΛΗΜΜΑΤΑ στη ΜΟΧΕΜΕΓΑΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ)  ISBN SET978-960-8094-59-8  

Λήμματα στον 2ο τόμο (Αίσθημα-Άνσελμος)
-ακρασία  73-74
-αλητεία   191
-άμβλωση  245
-αμεριμνία 264
-αμεροληψία 264-265
-αμνησικακία  279
-αναισχυντία (θεολογικώς) 332
-αναπαραγωγή 355-356
-ανεπαίσχυντος 462
-ανεπίληπτος  462
-ανεπίδεκτος 462
Λήμματα στον 3ο τόμο (Άνσελμος-Βαρθολομαίος)
-αντισύλληψη  43-45
-ατεκνία     408-409
- Αυνάν 421
- αφροδισιακά φάρμακα 464
- αφροδίσια νοσήματα 464
Λήμματα στον 4ο τόμο (Βαρθολομαίος Α- Γάιος) 
- βιασμός  184
- βλαστοκύτταρα 232-233
Λήμματα στον 5ο τόμο (Γάιος-Δαμιανός)
-Γονιμότητα 299

Λήμματα στον 6ο τόμο (Δαμιανός-Έκπλυση)
-Δανεική Μητρότητα 3-4
-Δίδυμοι  216-217

Λήμμα στον 7ο τόμο (Έκπλυση- Ηλίας)

-Εμβρυο 89-91

Λήμμα στον 10ο τόμο (Καταχύσματα-Λάζαρος)

-κλινικές μελέτες   106-107

-κρυοσυντήρηση    304

Λήμμα στον 11ο τόμο (Λάζαρος-Νικολαϊδης)

-λεβιρατικός γάμος 53

Λήμματα στον 12ο τόμο (Νικ έως Ω)

-πατρότητα  205

- οικογενειακός προγραμματισμός 49-50

-προγεννητικός έλεγχος 294-296

-σπερματέγχυση 416-417

-στειρότητα 431

-Υιοθεσία τέκνων 532-534

Λήμματα στο 13ο τόμο (Σύμπλήρωμα)- Αναμένεται

-Κεσελόπουλος Ανέστης