ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018)

 Καθ. Δρ Βασίλειος Φανάρας

 

Διεύθυνση κατοικίας : Κολοκοτρώνη 16, ΤΚ 55337, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα:  (+30) 2310 913949 (οικίας)   (+30) 6977331476 (κινητό)

e-mail :  bfanaras@otenet.gr   Website :  http://users.sch.gr/fanarasb

 

 

  1. 1.      ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1967 και ολοκλήρωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου το 1985, λαμβάνοντας από το 9ο  Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης το απολυτήριο με βαθμό «Άριστα» 18 και 7/10. Την ίδια χρονιά εισήλθα 7ος, στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Περάτωσα τα τέσσερα έτη σπουδών και έλαβα το πτυχίο του τμήματος Θεολογίας στις 21.7.1989 με γενικό βαθμό «Άριστα» (8,79). Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μου παρείχε υποτροφία για την αρίστευση στις πανελλαδικές εξετάσεις και στα τρία έτη των προπτυχιακών μου σπουδών.

Το ίδιο έτος εισήλθα στο Συστηματικό κλάδο του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και έλαβα το Δεκέμβριο του 1992 το Δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην Ηθική και Κοινωνιολογία με «Άριστα», υποβάλλοντας την διπλωματική εργασία με τίτλο: «Η τεκνογονία στη σύγχρονη ορθόδοξη ποιμαντική», (Αρ. Γενικής Συνέλευσης  130/10-12-1992).

Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών μου σπουδών, τον Ιανουάριο του 1993 κατατάχθηκα στον Ελληνικό Στρατό και απολύθηκα το Δεκέμβριο του 1994 ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού-Στρατολογικού.

Από το Δεκέμβριο του 1994 έως τον ίδιο μήνα του 1999 ασχολήθηκα με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου, στον Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., με θέμα: «Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή του ανθρώπου και η ορθόδοξη χριστιανική ηθική». Για την εκπόνηση της διατριβής έλαβα υποτροφία εσωτερικού διάρκειας τριάμισι ετών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στην ειδίκευση της Ηθικής. Η υποστήριξη και η έγκριση της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 1999 και έγινε δεκτή με τον βαθμό «Άριστα».

Από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2003 ασχολήθηκα με μεταδιδακτορική έρευνα στον Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας του τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ και με θέμα: «Η υιοθεσία τέκνων, ορθόδοξη ηθική θεώρηση». Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορήγησε ετήσια υποτροφία.

Παράλληλα με το διδακτικό έργο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και συγκεκριμένα στο 24ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, συμμετείχα σε συνέδρια βιοηθικού ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς επίσης και στη συγγραφή ανάλογων άρθρων. Από τον Φεβρουάριο του 2005 ασχολήθηκα με την έρευνα και την συγγραφή της επιστημονικής μελέτης μου με τίτλο «Ηθικής Ιστοριογραφία, τάσεις και εκφραστές στην Ελληνική Θεολογία από το 1837 μέχρι σήμερα».

       Ασχολήθηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ι. Μ. Δημητριάδος και στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης για τα βιοηθικά θέματα, και συνέγραψα άρθρα βιοηθικού ενδιαφέροντος.

       Είμαι νυμφευμένος με την κ. Φανή Κανταρτζή, Καθηγήτρια Θεολόγο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

 

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ

 

1985-1989. Πτυχίο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Βαθμός Άριστα (8,79).

1989-1992. Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευσης στην Χριστιανική Ηθική και Κοινωνιολογία στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του  Α.Π.Θ.

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  Η τεκνογονία στη σύγχρονη ορθόδοξη ποιμαντική»  (Γ.Σ. αρ. 130/10-12- 1992).

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: Άριστα.

1999. Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του  Α.Π.Θ.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Η Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή του ανθρώπου και  η ορθόδοξη χριστιανική ηθική», 

Βαθμός Διδακτορικού Διπλώματος: Άριστα (16/12/1999).

1.1.2003-31.12.2003. Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του  Α.Π.Θ. με επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Ανέστη Κεσελόπουλο με θέμα: «Η υιοθεσία τέκνων, ορθόδοξη ηθική θεώρηση», με υποτροφία του ΙΚΥ σε  πρόγραμμα για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα ενός έτους.

 

3. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ethics Expert)

 

Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος των επιστημονικών επιτροπών ηθικής (ethics review panels) στην γνωμοδότηση και τη δεοντολογική αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει προγράμματα έρευνας στους επιστημονικούς τομείς της ιατρικής, των κοινωνικών επιστημών, της ασφάλειας κτλ, είτε σε ατομικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο  συνεργασιών μεταξύ διαφόρων επιστημονικών-ερευνητικών φορέων. (Συνολικός προϋπολογισμός του Ερευνητικού προγράμματος Η2020: 80 δις ευρώ για 7 έτη).

 

4. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ – ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Ι.Ε.Π)

 

α. Εμπειρογνώμονας στο έργο για τη συγγραφή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών του Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά στο Νέο Λύκειο στο Πρόγραμμα για το “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” από το ΙΕΠ. (Αρ. Πρωτ. 10317/2-10-2014 του ΙΕΠ).

β. Επιλογή ως ειδικός επιστήμονας-εμπειρογνώμονας στην Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού της Β΄ Γυμνασίου στα Θρησκευτικά από το Ι.Ε.Π. (Αρ. Πρωτ. 7890/25-7-2014 του ΙΕΠ). Το έργο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2015.

γ. Εμπειρογνώμονας στη δημιουργία θεωρίας και ψηφιακών σεναρίων στο μάθημα της Καλλιτεχνικής Παιδείας /Μουσικής στο Λύκειο από το ΙΕΠ (Αρ. Πρωτ.6942  16/6/2015)

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ν.4310/2014)

 

α. Πιστοποιημένος αξιολογητής στο Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. Αποφ 211946/12.12.2016) για τη διαχείριση προγραμμάτων στην αξιολόγηση έργων του συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αξιολογητής στην 1η προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιος διδάκτορες.

β. Πιστοποιημένος αξιολογητής στο Μητρώο Αξιολογητών του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας IRIS της Κυπριακής για τη διαχείριση προγραμμάτων στην αξιολόγηση έργων του συναφούς γνωστικού αντικειμένου.(ID 24363)

 

 

6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

 

1.  Από 1/9/2008-31/8/2010,  Σύμβουλος έργου (Consultant) στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Ι. Μ. Δημητριάδος (Βόλος) στο έργο με τίτλο: «Έρευνα στα Βλαστοκύτταρα : Ηθικός και Θεολογικός Προβληματισμός» σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Γενεύη, Ελβετία). (Βλέπε σχετικά στην ιστοσελίδα «Πρόναος» http://www.ecclesia.gr/greek/pronaos/pronaos_347.html#n2)

2. Από τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα βιοηθικής στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (Ο.Α.Κ).

3. Από τις αρχές του 2016 εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο ελληνικό δίκτυο EARTHnet (Ethical Aspects in Research and Technology for Human) του Τμήματος  Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την εποπτεία του Καθηγητή και αναπληρωτή Κοσμήτορα κ. Κωνσταντίνου Χαριτίδη. http://nanolab.chemeng.ntua.gr/?lang=gr&p=people&sp=28

4.  Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με απόφαση Γ.Σ. του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, υπ. αριθμόν 2 στις 9.11.2016 και απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. υπ. αριθμόν 6 στις 29.11.2016. (Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο αναπληρωτής Καθηγητής κ. Νίκος Ράϊκος, βλέπε για το εργαστήριο στην ιστοσελίδα http://www.med.auth.gr/content/ergastirio-iatrodikastikis-toxikologias )  

 

 

7. ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΗΘΙΚΗΣ-ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

 

α. Μέλος της Επιτροπής Ηθικής της  Διεθνούς Ένωσης Έρευνας στη Μηχανική των Ιστών I.T.E.R.A από τον Απρίλιο του 2010. Weblink: http://www.itera-ls.org/itera_committees.html

β.  Μέλος της μεγαλύτερης ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διεπιστημονικής συνεργασίας στην Ευρώπη SINAPSE, τομέας Ηθικής (περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες ως ethics experts από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο). 

γ. Μέσω του EARTHnet, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου Ηθικής και Ακεραιότητας (ENERI) που θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Σεπτέμβριο του 2016.

δ. Μέλος στη διαδικτυακή πλατφόρμα EthicsShare ηθικού και βιοηθικού περιεχομένου (Η.Π.Α) http://ethicshare.org/node/823344

ε. Μέλος στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα GLOBETHICS ηθικού και βιοηθικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος με έδρα τη Γενεύη της  Ελβετίας http://www.globethics.net/web/25901/~/13227565/my-profile

στ. Μέλος της IAPP (International Association of Privacy Professionals)

 

 

8. ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΕΝΩΣΕΙΣ-Δ.Σ.

 

-επιστημονικού ενδιαφέροντος

α. Μέλος της Ελβετικής Εταιρείας Ηθικής της Βιοϊατρικής, Βασιλεία, (Schweizerische Gesellschaft fur Biomedizinische Ethik S.G.B.E, Societe Suisse d’ Ethique  Biomedicale, S.S.E.B) από το 2002.

β. Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), Αθήνα.

γ.  Μέλος της Π.Ε.Β. Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, τιμής ένεκεν μετά από την κατάθεση του συγγραφικού μου έργου σχετικού με τη Βιοηθική.

δ. Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, (ΕΕΠΕΚ),Λάρισα (2016).

 

-κοινωνικού ενδιαφέροντος

α. Τη διετία 2008-2010 εκλεγμένο μέλος και ταμίας του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και  Κηδεμόνων του (πρώην) 2ου Γυμνασίου Τριανδρίας.

β. Εκλεγμένο μέλος και ταμίας του Δ.Σ. της Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, 2015 και 2017.

γ. Σύνεδρος Α’ ΕΛΜΕ στο 9ο Συνέδριο ΕΔΟΘ/Ν. Τ. ΑΔΕΔΥ, Μάιος 2017.

 

 

9. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

α. Επιμόρφωση στο European Summer Academy on Bioethics, (Ευρωπαϊκή Θερινή Ακαδημία για τη Βιοηθική), από 14.8.20005 έως 26.8.2005, μαθήματα στο ερευνητικό κέντρο Heinrich Pesch Haus, Lundwinghafen, Γερμανία. Οι διοργανωτές του επιστημονικού κέντρου, που φέρει το όνομα του Ιησουίτη θεολόγου Heinrich Pesch, ενθάρρυναν τη συμμετοχή ορθόδοξου θεολόγου στο θερινό σχολείο βιοηθικής, που διήρκεσε δύο εβδομάδες. Εκτός από τις διαλέξεις καθηγητών για τη φιλοσοφία και την ηθική προσέγγιση των σύγχρονων βιοηθικών θεμάτων, πραγματοποιήθηκαν και οι εξής αξιόλογες επισκέψεις:    

- Επίσκεψη στην πόλη Hadamar στο κέντρο ευθανασίας, με αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα που εφάρμοσαν οι Ναζί.

- Ημερήσια επίσκεψη σε ειδικό γκρουπ με θέμα τα βλαστοκύτταρα στο Εργαστήριο Ανθρώπινης Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της πόλης Mainz.

-Ημερήσια επίσκεψη στο Στρασβούργο, αρχικά στο Συμβούλιο της Ευρώπης με εισήγηση από την υπεύθυνη για τον τρόπο αποφάσεων και νομοθεσίας στα θέματα βιοηθικής και μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με εισήγηση και ελεύθερη συζήτηση για την αντιμετώπιση περιπτώσεων βιοηθικού ενδιαφέροντος.

- Επίσκεψη στην πόλη Karlsrhue  στο κέντρο ερευνών.

Επιπλέον συμμετείχα στο «στρογγυλό τραπέζι» με ειδικό θέμα για τα βλαστοκύτταρα, που περιλάμβανε εισηγήσεις και ενημέρωση από Γερμανούς ειδικούς επιστήμονες σε θέματα της κλωνοποίησης.

 

 β. Global Consultation on Genetics and New Biotechnologies and the Ministry of the Church, 2-5Δεκεμβρίου 2007, Johannesburg, South Africa.

 

γ. 5th ITERALife Sciences Consortium Symposium, 21-22 Νοεμβρίου 2012, Μάαστριχτ, Ολλανδία.

 

δ. “Ethics and Law”, Επιστημονική ημερίδα εκπαίδευσης με τη συμμετοχή 40 ethics experts από όλη την Ευρώπη με θεματολογία : προστασία προσωπικών δεδομένων, έρευνα με βλαστοκύτταρα, τεχνολογίες και έρευνα σε αναπτυγμένες χώρες ή περιοχές υψηλού ρίσκου του Πανεπιστημίου του Namur, 19 Νοεμβρίου 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

 

ε.  “Ethics, Art and Moving images”, Eπιστημονική ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το University of Creative Arts, 3 Ιουνίου 2016, Canterbury, Αγγλία.

 

στ. Ή2020 - Ethics appraisal scheme – Human Embryonic Stem Cell Training for Experts”, Επιμόρφωση για ethics experts για τη χρήση των εμβρυονικών βλαστοκυττάρων, 13.11.2017, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

 

 

10. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

 Αγγλικά:  Άριστη γνώση Γ2-C2 ( Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας 2013)

                 Καλή γνώση  B2 (FCE Cambridge 1991 και Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας 2004).

Γαλλικά: Καλή γνώση B2 (Certificat de Competences Linguistiques ISLV-Universite de Liege 2014)

                 Μέτρια γνώση B1  (Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας 2013)

Ρωσικά:  Καλή γνώση  B2 (Δίπλωμα ΙΜΧΑ 1989). Για τη μελέτη και εξάσκηση της ρωσικής διέμεινα για δύο μήνες, το καλοκαίρι του 1990, στην Ιερά Μονή Αγίου Δανιήλ στη Μόσχα, προσκεκλημένος και φιλοξενούμενος του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Μόσχας.

 

 

11. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΑΕΙ

 

Διδασκαλία του μαθήματος της ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ του Ε’ Εξαμήνου (4 ώρες), στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας από νέους διδάκτορες. (Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, Συνεδρίαση 055/21-10-2016, έναρξη σύμβασης μίσθωσης έργου από 7/12/2016 έως 29/9/2017).

 

 

12. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

 

Από το 2009 εργάζομαι ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) και επιβλέπων διπλωματικών εργασιών βιοηθικού κυρίως ενδιαφέροντος στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

α. Το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 σύμβουλος και επιβλέπων Καθηγητής της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας του Δρ Χρίστου Χατζημιχαήλ, εκ Κύπρου, με τίτλο: «Βιοηθική Αναπαραγωγικών Τεχνικών – Ηθική Θεώρηση του Προγεννητικού ελέγχου και της Προεμφυτευτικής Διάγνωσης».

β. Το ακαδημαϊκό έτος 2010-11  σύμβουλος και επιβλέπων Καθηγητής των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών των:

 -κ. Ελένης Μάνη «Έρευνα στα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα, Ηθικοί προβληματισμοί». 

-κ. Γκουβατζή Ζωής «Εγκεφαλικός Θάνατος, Βιοηθική προσέγγιση». 

 γ. Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12  σύμβουλος και επιβλέπων Καθηγητής των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών των:

- κ. Στεφάνου Δήμητρα, «Μελέτη του Θεσμού του Γάμου σε νομικό και θεολογικό επίπεδο από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα» Η εργασία βαθμολογήθηκε με «άριστα» (10).

-κ. Φουστέρη Ελευθερία, «Η ετερότητα ως τρόπος κατανόησης της διαφορετικότητας: Ορθόδοξη προσέγγιση της αναπηρίας».

δ. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-14  σύμβουλος και επιβλέπων Καθηγητής των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών:

- κ. Ευστράτιου Χατζηστυλιανού, «Η ιερότητα της έρευνας και της επιστημονικής αναζήτησης στην  «In vitro fertilisation» ( IVF), ως ήθος ελευθερίας».

- κ. Θεοδώρας Τζαβάρα, «Το ζήτημα της άμβλωσης σε σχέση με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του προσώπου (της μητέρας)».

ε. Το ακαδημαϊκό έτος 2014-15  σύμβουλος και επιβλέπων Καθηγητής (4) τεσσάρων διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών.

-κ. Χριστίνα Λαζαρίδου, «Η περίοδος του σαραντισμού (λοχείας): ιατρική, κοινωνιολογική και θεολογική προσέγγιση».

-κ. Ελένη Νταφοπούλου, «Εκπαιδευτική Διδασκαλία για τη δημιουργία Πολιτιστικού Προγράμματος με θέμα την Ειρήνη στη Στ' τάξη Δημοτικού Σχολείου».

-κ. Καλλιόπη Κατσιαμπάνη, «Θεολογική προσέγγιση της αντιμετώπισης των ΑΜΕΑ επί τη βάσει του ΙΩ.9,2 ΡΑΒΒΙ ΤΙΣ ΗΜΑΡΤΕΝ, ΟΥΤΟΣ Ή ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ, ΙΝΑ ΤΥΦΛΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗ;. Σύγχρονες προεκτάσεις στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής».

-κ. Αθηνά Φιλιππίδου, «Η δωρεά ανθρώπινων ιστών και οργάνων: βιοηθική προσέγγιση».

στ. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16  σύμβουλος και επιβλέπων Καθηγητής (2) δύο διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών:

-κ. Σπυρίδων Βολτέας, «Πόνος και οδύνη σε καρκινοπαθείς ασθενείς τελικού σταδίου: θεολογική προσέγγιση».

-κ. Αντιγόνη Τσιαμαντά, «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια στις αρχές του 21ου αιώνα: ορθόδοξη θεολογική θεώρηση».

ζ. Το ακαδημαϊκό έτος 2016-17  σύμβουλος και επιβλέπων Καθηγητής (3) τριών διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών:

-κ. Παναγιώτης Κώστογλου, «Ανθρώπινα δικαιώματα στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς και στην Ορθοδοξία· κοινά σημεία και διαφορές» (δεν υποβλήθηκε)

-κ. Σπήλιος Σπηλιόπουλος, «Η ευθανασία στις Προτεσταντικές ομολογίες. Βιοηθική προσέγγιση.

-κ. Γεώργιος Ριζάς, «Η έννοια της συλλογικής ευθύνης στην Χριστιανική Ηθική όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ορθόδοξη Θεολογία».

η. Το ακαδημαϊκό έτος 2017-18  σύμβουλος και επιβλέπων Καθηγητής (1) μιας διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας:

-κ. Παναγιώτης Κώστογλου, «Ανθρώπινα δικαιώματα στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς και στην Ορθοδοξία· κοινά σημεία και διαφορές».

 

 

13. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

1999-2002, ωρομίσθιος στο Ιδιωτικό Τ.Ε.Ε. (Αεροτεχνική-Αλκή), Θεσσαλονίκης.

2001-2002, ωρομίσθιος στις  Σχολές Μαθητείας  Α Κύκλου του ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης.

2002-2003, αναπληρωτής στο 2ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης.

2003-2004, διορισμός με το ΦΕΚ Γ’, αριθ. 206, 2/9/2003 στη Δ Ευβοίας και με το ΦΕΚ Γ’ αριθ. 243, 14/10/2003 τροποποίηση διορισμού στην Α Θεσσαλονίκης. (Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης).

30/6/2004-2006, τοποθέτηση σε οργανική θέση στο 24ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης

30/6/2009, τοποθέτηση σε νέα οργανική θέση στο 2ο Γυμνάσιο Τούμπας.

2006-29/6/2011, (5) πέντε έτη αποσπασμένος στο 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.

30/6/2011 – 12/10/2011 επιστροφή στην οργανική θέση και εκλογή ως υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας.

 

 

14. ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

13.10.2011-12.1.2014, Υποδιευθυντής στο 2ο Γυμνάσιο Τούμπας.

13.1.2014-30.6.2015, Διευθυντής στο 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. (Απόφαση  Περιφερειακής Δν/σης Α΄θμιας & Β΄θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αρ.Πρωτ.416/14-1-2014, 1η θητεία)

1.7.2015-31.7.2107, Διευθυντής στο 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. (2η θητεία)

1.8.2017- έως σήμερα, Διευθυντής στο 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

 

 

15. ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

1996-2001. Παιδαγωγός και Φροντιστής στα φιλολογικά μαθήματα για τα παιδιά του Παπαφείου Ορφανοτροφείου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΝΠΔΔ).

 

 

16. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

α) σε Π.E.Κ.

-Φεβρουάριος 2005, Διδασκαλία 6 ωρών στη Β’  Φάση εισαγωγικής επιμόρφωσης στο 1ο Π.Ε.Κ Θεσσαλονίκης.

-Μάρτιος 2007, Διδασκαλία 4 ωρών στη Β’ Φάση Εισαγωγικής επιμόρφωσης στο 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

-Μάρτιος-Απρίλιος 2007, Διδασκαλία 48 ωρών στο πρόγραμμα «Συσχετισμός Οικογενειακού, Κοινωνικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση» στο Π.Ε.Κ. Λάρισας.

-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2007, Διδασκαλία 22 ωρών (8+14) στο πρόγραμμα «Συσχετισμός Οικογενειακού, Κοινωνικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση» στο 1o και στο 2o Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

16 Φεβρουαρίου 2011, Διδασκαλία 4 ωρών στη Β’ Φάση Εισαγωγικής επιμόρφωσης στο 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

- 9 Σεπτεμβρίου 2011, Διδασκαλία 2 ωρών στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης στην Α’  Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών καθηγητών, Θεσσαλονίκη.

 

β) Στη Σχολή Επιμόρφωσης Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας

-Ιανουάριος 2010, Διδασκαλία 2 ωρών στη Σχολή Αστυνομίας Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδος στη Βέροια  με θέμα: «Προκλήσεις Βιοηθικής στο τέλος της ανθρώπινης ζωής».

 

17. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

α. Στο ESF Euroconference «Biomedicine within the Limits of Human Existence, Bioethics»: an Interdisciplinary Challenge and a Cultural Project, στο Νταβός της Ελβετίας, 8-13 Σεπτεμβρίου 2001, η εισήγηση είχε τίτλο: «Assisted Human Reproduction, Christian Orthodox Confrontation». Στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο Bioethics and its challenged role in society, παρέμβαση με τίτλο: «Bioethics: Some thoughts about the diversity of different αapproaches»

Στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο Tools and Methods in Bioethics, παρέμβαση με τίτλο: «TheoryandPracticeinBioethics, Α recentexperienceand α critique».

 

β.Στη διημερίδα για την κλωνοποίηση, εισήγηση με θέμα: «Κλωνοποίηση, Θεολογική Προσέγγιση», Φιλάνι της Κύπρου, 27-28/7/2002.

 

γ. ESF Euroconference, “Biomedicine within the Limits of Existence”, στο Doom (Utrecht), Holland, 8-13 Αpril 2005, Η εισήγηση είχε τίτλο: «Therapeutic Cloning: a dilemma between ethics and healing humans».

 

δ. Εισήγηση στο Σεμινάριο Βιοηθικής στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου με θέμα: «Βιοηθική αναπαραγωγικών τεχνικών. Προγεννητικός και προεμφυτευτικός έλεγχος», Λευκωσία, Κύπρος,  4-5 Μαΐου 2009.

 

ε. Εισήγηση «Stem Cell Research: aspects from the Christian Perspective», στην ημερίδα με τίτλο Stem Cells, existing practice and future perspective, Σεράγεβο, Βοσνία, 29 Οκτωβρίου 2010. (Βλ. σχετικά με την εισήγηση σε  ανταπόκριση Ρουμανικού website: http://www.crestinortodox.ro/morala/cercetarea-celulelor-stem-141994.html ).

 

στ.  Εισήγηση “Teaching bioethics through innovative methods” στο Workshop με τίτλο Ethics in Education στο 20th National Ethics Committees Forum, Ρώμη-Ιταλία,  19 Νοεμβρίου 2014.

 

ζ.  Πρόσκληση στο 21ο National Ethics Committees Forum για την παρουσίαση της συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης σε θέματα εκπαίδευσης, Μάιος 2016, Χάγη, Ολλανδία (Η συμμετοχή ακυρώθηκε λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες).

 

-Στην Ελλάδα

 

α. Στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας στην Κω-Κάλυμνο τον Αύγουστο του 1997, «Φιλοσοφία και Ιατρική», εισήγηση με θέμα: «Η τεχνητή αναπαραγωγή του ανθρώπου, καταδίκη η αποδοχή;»,

 

β. Στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας στη Σάμο και τους Φούρνους 1998, «Φιλοσοφία και Οικολογία», εισήγηση με θέμα: «Οικολογία και Ηθική».

 

γ. Στην ημερίδα με τίτλο Κεκρυμμένη Ζωή, Το αγέννητο παιδί, (σύλληψη κυοφορία, άμβλωση) στο Αμφιθέατρο Παλαιάς Φιλοσοφικής στη Θεσσαλονίκη, 30/11/2002, εισήγηση με θέμα: «Το έμβρυο στην ορθόδοξη παράδοση».

 

δ.  Στη Διεπιστημονική Σύσκεψη, Περί Συζυγίας και Τεκνογονίας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας, Προστασίας Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 3 και 5/11/2002 στην Αθήνα, εισήγηση με τίτλο: «Η θέσις των Ορθοδόξων και των άλλων εκκλησιών και των θρησκειών για τα θέματα της τεκνογονίας». (Στην ιστοσελίδα http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/3.pdf )

 

ε. Εισήγηση δέκα λεπτών με παρουσίαση στην αγγλική γλώσσα με τίτλο: «Artificial  Reproductive Technologies: Ethical dilemmas and Christian confrontation» στο 6th Balkan Meeting οn Human Genetics, Θεσσαλονίκη,  28-31. 8. 2004.

 

στ. Εισήγηση στο Σεμινάριο: «Η Βιοηθική σε οικουμενική προοπτική» με θέμα: «Θεολογικές απόψεις στην λήψη αποφάσεων για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: η συζήτηση στην Ελλάδα», Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ., 3-4 Οκτωβρίου 2006.

 

ζ. Ομιλία με θέμα: «Ερωτήματα για τα νήπια που ο βίος τους τερματίζεται πρόωρα από φυσικό θάνατο, από τις εκτρώσεις και από τις εφαρμογές της γενετικής επιστήμης», Σέρρες, 5 Μαρτίου 2007.

 

η. Διάλεξη στο 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο με θέμα: «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, θεολογική θεώρηση», Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008.

 

θ. Εισήγηση στην Παγκόσμια Διάσκεψη με θέμα: «Stem Cell Research in the service of human life?: Ethical and Theological Reflection», με τίτλο: «Stem Cell Research: WhatOrthodox ChristiansCouldSayabout? »,   Βόλος, 9-11-2009.

 

ι. Σχολή Γονέων Ι. Μητρόπολης Βεροίας και Ναούσης, «Το πρόβλημα της ατεκνίας, ηθικοκοινωνική προσέγγιση», Αλεξάνδρεια, 23 Νοεμβρίου  2009.

 

ια. Σχολή Γονέων Ι. Μητρόπολης Βεροίας και Ναούσης, «Υιοθεσία τέκνων, ορθόδοξη θεώρηση», Αλεξάνδρεια, 12 Νοεμβρίου  2010.

 

ιβ'. Διάλεξη : «Η βιοηθική στα όρια της αρχής και τους τέλους της ανθρώπινης ζωής», συνδιοργάνωσε το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Πολιτισμού, ο Οργανισμός Νεότητας και Πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης, Ξάνθη, 20 Ιουνίου 2011. (Στην ιστοσελίδα http://www.amen.gr/article/i-theologia-gia-metamosxeuseis-ekswswmatiki-blastokuttara-euthanasia )

 

ιγ'. Εισήγηση με τίτλο«Παρουσίαση του νέου νόμου 3984/11 - Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012, Κολυμβάρι Χανίων. (Στην ιστοσελίδα http://www.haniotika-nea.gr/90208-problimatismos-gia-ton-neo-nomo-peri-metamosxeusewn/ ).

 

ιδ’ . Εισήγηση με τίτλο: «Θεολογική θεώρηση των Μεταμοσχεύσεων», στην Ημερίδα για τις Μεταμοσχεύσεις, Ε.Ο.Μ.- Ψ.Ν.Θ, 20 Σεπτεμβρίου 2013, αίθουσα Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη.

 

ιε'. Εισήγηση με τίτλο: «Ο Θεολόγος και η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων μέσα από τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, παρουσίαση προγράμματος: Ο βιοηθικός προβληματισμός στο σχολείο» στην Επιμορφωτική Συνάντηση Θεολόγων «Το ΜτΘ στο Σύγχρονο Σχολείο» από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Σύμβουλος Πολύβιος Στράντζαλης), Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2013. (Βλέπε

στην ιστοσελίδα http://religionslehrer.blogspot.gr/2013/11/blog-post_7.html )

 

ιστ'. Εισήγηση στο Α’ Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του Προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» με τίτλο: «Μεταμοσχεύσεις: η θεολογική συζήτηση τα τελευταία τριάντα χρόνια», Πάτρα 3-4 Μαΐου 2014. (Βλέπε στην ιστοσελίδα http://eap-orthodoxi-theologia.blogspot.gr/ )

 

ιζ. Διάλεξη-παρουσίαση σε φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, «Η Τέχνη ως μέσο εξερεύνησης των σύγχρονων βιοηθικών ζητημάτων», Αθήνα, 19.1.2016. (Βλέπε στην ιστοσελίδα http://www.soctheol-uoa.info/2016/01/blog-post_85.html )

 

ιη. Εισήγηση «Μεταμοσχεύσεις: η θεολογική συζήτηση στην Ελλάδα», Ημερίδα που διοργανώθηκε για την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 1.11.2017.  (Βλέπε στην ιστοσελίδα http://syllogosnefropathon.wixsite.com/snefropath-thes)

 

-Προσκεκλημένος εισηγητής σε προπτυχιακά μαθήματα Θεολογίας Α.Π.Θ.

 

α. Στις 16 Απριλίου 2002 στο επιλεγόμενο προπτυχιακό μάθημα του εαρινού εξαμήνου «Προκλήσεις Βιοηθικής» του Καθηγητή κ. Ανέστη Κεσελόπουλου, εισήγηση  για την ηθική θεώρηση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

β. Στις 23 Απριλίου 2002 στο επιλεγόμενο προπτυχιακό μάθημα του εαρινού εξαμήνου «Προκλήσεις Βιοηθικής» του Καθηγητή κ. Ανέστη Κεσελόπουλου εισήγηση για την κλωνοποίηση.

γ. Στις 15 Απριλίου 2003, στο επιλεγόμενο μάθημα εαρινού εξαμήνου του Καθ. κ. Ανέστη Κεσελόπουλου «Προκλήσεις Βιοηθικής» εισήγηση με θέμα: «Ο νόμος 3089/2002 για την ιατρική υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής».

δ. Στις 7 Μαΐου 2003, στο μάθημα του Η’ εξαμήνου «Χριστιανική Ηθική» εισήγηση για την ηθική θεώρηση της  υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της κλωνοποίησης.

ε. Στις 9 Μαρτίου 2004, στο επιλεγόμενο μάθημα εαρινού εξαμήνου του Καθ. κ. Ανέστη Κεσελόπουλου «Προκλήσεις Βιοηθικής» εισήγηση με θέμα: «Ο νόμος 3089/2002 για την ιατρική υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής».

στ. Στις 18 Μαΐου 2004, στο επιλεγόμενο μάθημα εαρινού εξαμήνου του Καθ. κ. Ανέστη Κεσελόπουλου «Προκλήσεις Βιοηθικής» εισήγηση με θέμα: «Θεολογικά Σχόλια στις εξελίξεις της κλωνοποίησης»,

 

Προσκεκλημένος εισηγητής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

α. Εισήγηση-Διδασκαλία με τίτλο: «Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή του Ανθρώπου, θεολογική προσέγγιση και ηθικά σχόλια»στο πρόγραμμα της Ημερίδας «Βιοηθικά ζητήματα στην παθολογία της κύησης», στις 9/2/2012 στο «Αττικό» Νοσοκομείο, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Παθολογία της κύησης».

 

 

18.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

 

α. Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης συμβούλων από την  Ε. Ε. Τ. Α. Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικές Ανάπτυξης κι Αυτοδιοίκησης) για θέματα κοινωνικής ένταξης παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

β. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εργοθεραπείας με θέμα: «Δυσκολίες στη Μάθηση σε Παιδιά και Ενήλικες», 4-5 Δεκεμβρίου 1999, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα.

γ. Διημερίδα με θέμα: «Η προώθηση της πρόληψης (ναρκωτικών ουσιών) στη σχολική κοινότητα του Ο.Α.Ε.Δ.», συνδιοργάνωση Κ.Ε.Θ.Ε.Α. / Ο.Α.Ε.Δ., στις 16 και 17 Μαΐου 2002, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

δ. «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθησιακές δυσκολίες», Θεσσαλονίκη 7-9 Μαΐου 2004, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.(30 ώρες)

ε. Ημερίδα «Τα θρησκευτικά του χθες, του σήμερα του αύριο», Θεσσαλονίκη 20 Ιανουαρίου 2005.

στ. Συνέδριο «Αναταράξεις στη Μεταπολεμική Θεολογία», Βόλος, 6-8 Μαΐου 2005.

ζ. Ημερίδα «Ενιαίο Λύκειο: Φοίτηση-Προαγωγή-Απόλυση κτλ», Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2006.

η. Ημερίδα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας», Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2006.

θ. Ημερίδα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική κοινωνία, σχολείο», Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2006.

ι. Επιμορφωτική Συνάντηση Θεολόγων (Σύμβουλος Πολυβ. Στράντζαλης), Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2008.

ια΄.  Επιμορφωτική Συνάντηση Θεολόγων «Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και το μάθημα των Θρησκευτικών» (Σύμβουλος Πολύβιος Στράντζαλης), Θεσσαλονίκη, 12-3- 2010.

ιβ΄. Επιμορφωτική Συνάντηση Θεολόγων από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Σύμβουλος Πολύβιος Στράντζαλης), Θεσσαλονίκη, 26-4-2010.

ιγ΄. Επιμορφωτική Συνάντηση Θεολόγων από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Σύμβουλος Πολύβιος Στράντζαλης), Θεσσαλονίκη, 3-2-2011.

ιδ΄. Επιμορφωτική Συνάντηση Θεολόγων από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Σύμβουλος Πολύβιος Στράντζαλης), Θεσσαλονίκη, 2012.

ιε΄. Επιμορφωτικό Σεμινάριο “Υπηρεσίες Σύγχρονης και Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης”, 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 5/12/2013.

ιστ’. Επιμόρφωση Διευθυντών στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στις 16.6.2014 από την Δν/τρια Δνσης ΔΕ Ανατολικής Θεσ/νίκης και επιτυχή συμμετοχή στο εξ αποστάσεως μάθημα υποβάλλοντας τις ασκήσεις μέσω διαδικτύου στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

ιζ΄. "Μαθαίνω για την Αλήθεια, Λέω όχι στο τσιγάρο", Βιωματικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και διευθυντές, Θεσσαλονίκη, 22/10/2014.

ιη΄. Επιμορφωτική Συνάντηση Θεολόγων από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Σύμβουλος Πολύβιος Στράντζαλης), "Οι βιωματικές τεχνικές στη διδασκαλία των Θρησκευτικών", Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2014.

ιθ΄. «Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους Διευθυντές/Προϊσταμένους Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης» από 3/12/2014, Δεκαπέντε (15) ωρών.

κ’.  Επιμόρφωση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως 50 ωρών για τη «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού», Σεπτέμβριος 2015.

κα’. Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διδασκόντων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), 30 ωρών που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και πιστοποίηση με διά ζώσης διαδικασία, στα θεματικά αντικείμενα "Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση" και "Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών του ΕΑΠ", Ιούνιος 2016

κβ’ Επιμόρφωση στο πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 24/04/2017 έως 25/06/2017, συνολικής διάρκειας 150 (εξ αποστάσεως) ωρών.

κγ’ Επιμόρφωση στο πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 20/11/2017 έως 22/01/2018, συνολικής διάρκειας 150 (εξ αποστάσεως) ωρών.

κδ’ Επιμόρφωση στο πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) με τίτλο: «Σχολική Ασφάλεια και Υγιεινή, Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην Αγωγή Υγείας», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 15/01/2018 έως 11/02/2018, συνολικής διάρκειας 50 (εξ αποστάσεως) ωρών.

κε’ Επιμόρφωση στο πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) με τίτλο: «Εργαλεία Web II και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 26/02/2018 έως 01/04/2018, συνολικής διάρκειας 60 (εξ αποστάσεως) ωρών.

 

 

19. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ.

 

Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής (1999) προσκλήθηκα και συμμετείχα σε τηλεοπτικές εκπομπές σχετικές με τα βιοηθικά θέματα. Οι σημαντικότερες από αυτές:

 

-Στο κανάλι TV100 στην εκπομπή «Ορθοδοξία και Σύγχρονος Κόσμος» για τη διδακτορική διατριβή σε συζήτηση με τον αείμνηστο θεολόγο κ. Τζουμάκα και για τη μεταδιδακτορική εργασία (υιοθεσία) με τον κ. Χρήστο Κούρτη.

-Στο κανάλι 4Ε προβλήθηκε η ομιλία για τους θεολογικούς στοχασμούς για τα νήπια που τερματίζεται η ζωή τους πρόωρα, Σέρρες, Μάρτιος 2007.

- Στην ΕΡΤ 1, Εκπομπή «Αρχονταρίκι» μαζί με τον ομότιμο Καθηγητή Γενετικής και Βιολογίας κ. Θεοχάρη Παταργιά,  14/2/2010,  Η εκπομπή βρίσκεται στο λινκ https://www.youtube.com/watch?v=Tb6BUVFDP9g  

 

 

20. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ Η΄ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

-Σε εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών θεμάτων και Αγωγής Υγείας)

α. Εκπόνηση (1) Πολιτιστικού Προγράμματος της Δ.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης 2009-2010. «Δημιουργία Θεατρικής Ομάδος», Παρουσίαση θεατρικού έργου στο ΑΝΕΤΟΝ, 13.4.2010, «Ο κατά φαντασίαν ασθενής». Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Νεολαίας Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

β. Εκπόνηση (1) Πολιτιστικού Προγράμματος της Δ.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης 2010-11. «Πειραματικές Νότες 2, Μουσικό μαθητικό ταξίδι σε νέους προορισμούς». Επιμέλεια και παραγωγή Μουσικού Ακουστικού Δίσκου (CD) στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

γ. Εκπόνηση (1) Πολιτιστικού Προγράμματος της Δ.Ε. Ανατ. Θες/νίκης 2011-12. «Δημιουργία Θεατρικής Ομάδος», Παρουσίαση θεατρικού έργου στο ΑΝΕΤΟΝ, 11.6.2012, «Το Όνειρο του Ρο». Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

δ. Εκπόνηση (1) Πολιτιστικού Προγράμματος της Δ.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης 2011-12. «Δημιουργία Χορωδίας και Ορχήστρας-Αισιόδοξες Μουσικές Νότες».

ε. Εκπόνηση (1) Προγράμματος Αγωγής Υγείας της Δ.Ε. Ανατ. Θες/νίκης 2012-13 με τίτλο: «Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Τούμπας συζητούν για τη Βιοηθική».

στ. Εκπόνηση (1) Προγράμματος Αγωγής Υγείας της Δ.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης 2013-14 με τίτλο: «Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Τούμπας εμβαθύνουν στη Βιοηθική». Συνεργασία με τον Τομέα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας-Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Σιγκαπούρης.

ζ. Εκπόνηση (1) Προγράμματος Αγωγής Υγείας της Δ.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης 2014-15 με τίτλο: «Προβληματισμός σε ηθικά ζητήματα μέσω της Τέχνης στο 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης». Συνεργασία με τον Τομέα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας-Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Σιγκαπούρης.

η. Εκπόνηση (1) Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Ε. Ανατ. Θεσ/νικης 2015-16 με τίτλο: «Η Τέχνη ως μέσο εξερεύνησης των σύγχρονων βιοηθικών ζητημάτων». Συνεργασία με τον Τομέα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας-Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

θ. Συμμετέχων ως υποστηρικτική ομάδα στην εκπόνηση (1) Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας της Δ.Ε. Ανατ. Θεσ/νικης 2015-16 με τίτλο: «Το επάγγελμα του Ερευνητή μέσα στα ερευνητικά κέντρα». Εκπαιδευτική επίσκεψη στα ερευνητικά κέντρα στο Βερολίνο (Γερμανία)  Fraunhofer HHI και Fraunhofer IPK.

ι . Έγκριση για την εκπόνηση (1) Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Ε. Ανατ. Θεσ/νικης 2016-17 με τίτλο: «Θέατρο και Βιοηθική, πρόκληση για συζήτηση και προβληματισμό». Συνεργασία με τον Τομέα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας-Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

ια’. Έγκριση για την εκπόνηση (1) Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Ε. Ανατ. Θεσ/νικης 2017-18 με τίτλο: «Τέχνη και Βιοηθική, καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας και προβληματισμού». Συνεργασία με τον Τομέα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας-Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

 

- Σε μη ενταγμένο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Καλλιτεχνικοί Αγώνες)

α. Επιμέλεια και παραγωγή Μουσικού Ακουστικού Δίσκου (CD) το 2009 στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, «Πειραματικές Νότες, μουσικά ακούσματα για μνήμες που δε θα σβήσουν ποτέ». Η προσπάθεια δεν εντάχθηκε σε πολιτιστικό πρόγραμμα.

β. Υπεύθυνος Καθηγητής για δύο (2) θεατρικά έργα 2007-08 και 2008-09 (μη ενταγμένα σε Πολιτιστικά Προγράμματα) στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης με συμμετοχή στους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες 2008 και 2009. («Το διαμέρισμα»- 2008 και «Ξύπνα Βασίλη»- 2009)

 

 

21. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

 

-Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και  της Επι­κοινωνίας στην Εκπαίδευση» Α’ Επιπέδου στις 5-3-2005.

-Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και  της Επι­κοινωνίας στην Εκπαίδευση» Β’ Επιπέδου στις 17-12-2011 (με τους ΠΕ02 Φιλολόγους στο μάθημα της Ιστορίας).

 

 

22. ΠΤΥΧΙΑ ΒΥΖ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ- ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ - Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟΣ

 

-1989 Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής από τη Σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (4ετούς φοίτησης).

-1990 Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής από το  Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (5ετούς φοίτησης).

-1988-1989, Β’ Ιεροψάλτης στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Θεσσαλονίκης.

-1990-1993, Β’ Ιεροψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης.

-1995-2012, Β’ Ιεροψάλτης στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Θεσσαλονίκης.

-2012, τον Αύγουστο του 2012 αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων της 2ης ειδικότητας στην εκπαίδευση ως ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟΣ. (Απόφαση Περιφ. Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ. 16170/23-8-2012)

 

 

23. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

-1985  Υπότροφος   ΙΚΥ κατά τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις. 

-1985-1998    στα 3 έτη των προπτυχιακών σπουδών στη Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

-Υπότροφος ΙΚΥ στην ΗΘΙΚΗ (26ο Εσωτερικού) για την εκπόνηση της διδακτορικής  διατριβής για τριάμισι έτη  (1995-1998).

-Υπότροφος ΙΚΥ στο Πρόγραμμα  για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα (2003), με τίτλο έρευνας: «Η υιοθεσία τέκνων, ορθόδοξη ηθική προσέγγιση», για ένα έτος.

 

 

24. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 

-1989 Από το Πολιτιστικό Σωματείο «Παναγία ή Σουμελά», για άριστη επίδοση ώς φοιτητής Θεολογίας.

-1989 Από το Μητροπολιτικό Ναό `Αγ. Γρηγορίου τού Παλαμά, για την πρόοδο ώς φοιτητής Θεολογίας.

-Τον Ιούνιο του 2002 από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολών Μαθητείας  Τ.Ε.Ε  του Ο.Α.Ε.Δ., ανάμεσα σε 300 συναδέλφους εκπαιδευτικούς, για την προσφορά στη σχολική χρονιά 2001-02.

-Τον Ιούνιο του 2010 από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης για την προσφορά στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Σχολείου.

-Τον Νοέμβριο του 2014 από το Σύλλογο Αποφοίτων 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης “ΙΚΤΙΝΟΣ” για την προσφορά  στο σχολείο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΑΙ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

 

Α. ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

α. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Ηθικοκοινωνική προσέγγιση, εκδόσεις «Το

Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2000, ISBN 960- 7814-14-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24976

β. Τεκνογονία και Αντισύλληψη στον Ορθόδοξο Γάμο, Ηθικά σχόλια και σύγχρονη έρευνα, εκδόσεις «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2004, ISBN 960- 7814-23-1. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24999

γ. Υιοθεσία τέκνων: ορθόδοξη ηθική θεώρηση, εκδόσεις «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2005, ISBN 960-78l4-24-x (set 960-7814-05-03). Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14297

δ. Ηθικής Ιστοριογραφία, Τάσεις και εκφραστές στην Ελληνική Θεολογία από το 1837 μέχρι σήμερα, εκδόσεις «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2006, ISBN 960- 7814-26-6.

 

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ  

 

1. «Το πρόβλημα των δανεικών μητέρων (SURROGATE MOTHERS), (Με Αφορμή την προβολή της ταινίας ΤΗΕ ΒΑΒΥ MAKER), Μια αδρή ψηλάφηση του προβλήματος», στο περιοδικό Κοινωνικές Τομές, τεύχος 74, Απρίλιος 1996, Αθήνα, σσ. 182-183.

2. «Προς Βιολογική Αθανασία;» στο περιοδικό Κοινωνικές Τομές, τεύχος 79, Νοέμβριος 1996, Αθήνα, σσ. 418-419 .

3. «Η τεχνητή αναπαραγωγή του ανθρώπου: Καταδίκη η αποδοχή;», στα Πρακτικά του 90υ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Φιλοσοφίας, Κως-Κάλυμνος 1997, «Φιλοσοφία και Ιατρική», εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 1998, σσ. 303-307 , και το στο, στο περιοδικό Κοινωνικές Τομές, τεύχος 91 , Ιανουάριος 1998, Αθήνα, σσ. 31-34.

4. Το ίδιο στην αγγλική γλώσσα.

5. «Επηρεάζεται η ορθόδοξη θεολογική σκέψη από τις ετερόδοξες θέσεις και απόψεις για το θέμα της ιατρικά υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής;», στο περιοδικό Σύναξη, τεύχος 68, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998, Αθήνα, σσ. 53-58.

6. «Οικολογία και Ηθική», στα Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Φιλοσοφίας, Σάμος 1998, «Φιλοσοφία και Οικολογία», εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 1999, σσ. 332-336.

7 .«Η θεώρηση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπό το πρίσμα ετεροδόξων χριστιανικών ομολογιών και άλλων μονοθεϊστικών θρησκειών», περιοδικό Θεολογία, τόμος 72, τεύχος 20, Αθήνα 2001 , σσ. 663-682.

8. «Η Βιοϊατρική στα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης, «Βιοηθική»-Πολυδιάστατη πρόκληση και πολιτιστικό έργο (Νταβός-Ελβετία, 8-13 Σεπτεμβρίου 2001) Επιστημονικό Συνέδριο της Euresco», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής του Τμήματος Θεολογίας, τόμος 12, 2002, σσ. 383-387.

9. «Θεολογικά Σχόλια στις εξελίξεις της κλωνοποίησης», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής του Τμήματος Θεολογίας, τόμος 12, 2002, σσ. 389-395.

10.   «Искусственное оплодотворение: социальные и этические аспекты»,Опубликовано в журнале “Медицинская помощь”, как письмо в редакцию, No 2, 54-55, Москва, 2003. (Αναδημοσίευση στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ στις 23/7/2013 στα Ρωσικά)

11. "Therapeutic Cloning: α dilemma between ethics and healing humans", BIOETICA, Νο 46,σσ.14-15, Switzerland, 2005.

12. «Η βιοϊατρική στα όρια της [θνητής] ανθρώπινης ύπαρξης ή ο [αθάνατος] άνθρωπος στα όρια της βιοϊατρικής», περιοδικό Σύναξη, τεύχος 96, 2005, σσ. 72- 76.

13. «Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο», περιοδικό Κοινωνία, 2005, τεύχος 4, σσ.437-440.

14. «Πατέρας και πατρότητα», περιοδικό Κοινωνία δελτίο της Π.Ε.Θ., έτος ΜΖτεύχος 1ο , Ιαν-Μαρτ. 2004, Αθήνα, σσ. 74-78.

15. «Η θέσις των Ορθοδόξων και των άλλων εκκλησιών και των θρησκειών για θέματα τεκνογονίας», στα Πρακτικά της Διεπιστημονικής Σύσκεψης Περί Συζυγίας και Τεκνογονίας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου Τεκνογονίας, προστασίας παιδιού και δημογραφικού προβλήματος, τόμος 17, Αθήνα 2008, σσ. 57-86, ISBN 960-86870-9-8.

16. «Θεολογικοί Στοχασμοί για τα έμβρυα και τα νήπια που ο βίος τους τερματίζεται πρόωρα», Ανάτυπο από το Συλλογικό Τόμο «Όψεις του Πολιτιστικού Φαινομένου, Επιστημολογικές Προσεγγίσεις του Θανάτου και της Ζωής», Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 205-213.

17. «Βιοηθική Αναπαραγωγικών Τεχνικών. Προγεννητικός και προεμφυτευτικός έλεγχος» τον τόμο Προβληματισμοί στα θέματα Βιοηθικής, Θεολογικό Σεμινάριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Λευκωσία 2009, σσ. 131-188, ISBN 978-9963-561-61-2.

18. «Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Θεολογική Θεώρηση», Πνευματική Διακονία, περιοδική έκδοση Ι. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, έτος 4ο, τεύχος 10ο, Κύπρος 2011 σσ. 13-18, ISSN1986-2377

19. "Stem Cell Research: Aspects from the Orthodox Christian Perspective", Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμμματος "Σπουδές στην Ορθόδοξη θεολογία", τόμος Α, Πάτρα 2010, σσ. 285-291, ISSN 2241-0015.

20. “Die Stellung der Orthodoxen Christen zu Themen der Sexualitat und Kinderzeugung – Ethische Anmerkungen”, Oekumenische Rundschau, τεύχος 61, Ιούλιος –Σεπτέμβριος 3/2012, σσ. 287-300, ISSN  0029-8654.

21. «Βιοηθικός προβληματισμός στο σχολείο», Ανάλεκτα Πεμπτουσίας, τεύχος 13, Αύγουστος 2013, σσ. 5-7.

22.«Μεταμοσχεύσεις: η θεολογική συζήτηση τα τελευταία τριάντα χρόνια», Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Σπουδές στην Ορθόδοξη θεολογία", τόμος Δ, Πάτρα 2014, σσ.424-436, ISSN 2241-0015.

23. «Μελέτη εξιδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης σεναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «Καλλιτεχνική Παιδεία-Μουσική» για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (Λύκειο), Ινστιτούτο εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα 2015, σσ.1-9

24. Κάβουρας Π.,- Φανάρας Β., Χαριτίδης Κ., «Η Ηθική της Επιστημονικής Έρευνας μέσα από την Ιστορία και η ανάγκη εισαγωγής της στην εκπαίδευση», Τόμος Πρακτικών στο 9ο Συνέδριο για την Ιστορία της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης,  Αθήνα 2016.

25. Φανάρας Β., - Γεωργιάδου Κ., «Η Τέχνη (θέατρο-εικαστικά-αφήγηση) ως μέσο εξερεύνησης των σύγχρονων βιοηθικών ζητημάτων» Τόμος Πρακτικών 2ου Συνεδρίου για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, Λάρισα 2016, σσ. 501-506, ISSN 2529-1580.

26. Fanaras V., Georgiadou K., et al. «Art as a tool of exploring and teaching Bioethics», BIOETHICA FORUM, 4/2016, σσ. 157-160, Switzerland.

 

Γ. ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

α. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό στα Θρησκευτικά (ΓενικόΛύκειο), εκδ. ΙΕΠ, Αθήνα (2015).

Στη παρούσα συλλογική προσπάθεια των ειδικών επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, η συμβολή μας έγκειται στις ενότητες της Γ’ Λυκείου, οι οποίες περιλαμβάνουν τις έννοεις της Επιστήμης, της Τεχνολογία και της Γενετικής. Επιπλέον, υπήρξε συνεργασία και για την έννοια της Βιοηθικής της Β’ Λυκείου με τη συνάδελφο κ. Ρόη Ακανθοπούλου. Σημαντική είναι η  συμβολή του γράφοντος στη δημιουργία του Δειγματικού Σχεδίου Διδασκαλίας στην ενότητα Διλήμματα και στην έννοια της Γ’ Λυκείου ΓΕΝΕΤΙΚΗ και συγκεκριμένα στην προβολή ορθόδοξων βιοηθικολόγων στα προτεινόμενα φύλλα εργασίας.

 

 

Δ. ΛΗΜΜΑΤΑ στη ΜΟΧΕ (ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ)  ISBN SET978-960-8094-59-8  

Λήμματα στον 2ο τόμο (Αίσθημα-Άνσελμος)
-ακρασία  73-74
-αλητεία   191
-άμβλωση  245
-αμεριμνία 264
-αμεροληψία 264-265
-αμνησικακία  279
-αναισχυντία (θεολογικώς) 332
-αναπαραγωγή 355-356
-ανεπαίσχυντος 462
-ανεπίληπτος  462
-ανεπίδεκτος 462
Λήμματα στον 3ο τόμο (Άνσελμος-Βαρθολομαίος)
-αντισύλληψη  43-45
-ατεκνία     408-409
- Αυνάν 421
- αφροδισιακά φάρμακα 464
- αφροδίσια νοσήματα 464
Λήμματα στον 4ο τόμο (Βαρθολομαίος Α- Γάιος) 
- βιασμός  184
- βλαστοκύτταρα 232-233
Λήμματα στον 5ο τόμο (Γάιος-Δαμιανός)
-Γονιμότητα 299

Λήμματα στον 6ο τόμο (Δαμιανός-Έκπλυση)
-Δανεική Μητρότητα 3-4
-Δίδυμοι  216-217

Λήμμα στον 7ο τόμο (Έκπλυση- Ηλίας)

-Εμβρυο 89-91

Λήμμα στον 10ο τόμο (Καταχύσματα-Λάζαρος)

-κλινικές μελέτες   106-107

-κρυοσυντήρηση    304

Λήμμα στον 11ο τόμο (Λάζαρος-Νικολαϊδης)

-λεβιρατικός γάμος 53

Λήμματα στον 12ο τόμο (Νικ έως Ω)

-πατρότητα  205

- οικογενειακός προγραμματισμός 49-50

-προγεννητικός έλεγχος 294-296

-σπερματέγχυση 416-417

-στειρότητα 431

-Υιοθεσία τέκνων 532-534

Λήμματα στο 13ο τόμο (Σύμπλήρωμα)- Αναμένεται

-Κεσελόπουλος Ανέστης